Bjerkefat

Nye boller aug 2020-21

B: 33,5 cm  H: 3 cm