Pynteboller kr. 250 - 450

Previous

Ulike treslag som bjerk, kirsebær, selje, osp osv.

Bollen til høyre er bjerk, dreid i endeved, diameter 11 høyde 10,5 cm. Nærmeste og den bakerste er kirsebær, til venstre selje.