Små pynteboller kr. 150 til 250

Ulike treslag som bjerk, kirsebær, selje, osp osv.