Nutheim-boller – kr. 800,-

Leende død stuvingsalm

I 2022 laget jeg et lite knippe «Nutheim-boller» av emner fra et styvingstre som måtte ned like ovenfor Nutheim gjestgiveri i Flatdal. Helt mot reglene. Slike mange hundre år gamle kjemper, som er høstet av generasjon etter generasjon og er en vernet del av kulturlandskapet, er fredet. Men nå skal et ungt ektepar få vei til ny bolig. Museumsbutikken på Brekke i Skien (Telemark museum) har et par, andre er allerede solgt. Et par stykker igjen. Ta kontakt hvis interessert.

Nutheim-bolle dyrskun-3


Emner til tørk

Vekta forteller når de er tørre og kan dreies ferdig.

styvingsalm Nutheim-kombo