Stor bolle i osp blir til

Stor bolle verkstedserie 1

Svartspettene bodde der i mangfoldige generasjoner. Hadelendinger. To hull hadde de, og vekslet på bruken. 

Den ene, nederste «leiligheten» ble til slutt så stor at ospa knakk akkurat der i en storm. Tilbake, ned mot bakken, sto en gedigen rotstokk på vel seks meter. 

Den ble slaktet og partert; kilekløyvd i mannshøye halvstokker for fem, seks år siden. De ble lagret i en forhenværende møkkakjeller nord for Skotfoss i senere år. I fjor skar jeg dem opp i passe bolleemne-lengder, forseglet endene og anbragde dem bak verkstedet.

I februar i år (2022) startet jeg det avsluttende arbeidet. 

Ingen endesprekker å finne! 

Her er veien videre.

Stor bolle verkstedserie 2

1

Stor bolle verkstedserie 3

2

Stor bolle verkstedserie 4

3

Stor bolle verkstedserie 45

4

Stor bolle verkstedserie 6

5

Stor bolle verkstedserie 7

6

Stor bolle verkstedserie 8

7

Stor bolle verkstedserie 9

8

Stor bolle verkstedserie 10

9

Stor bolle verkstedserie 11

10

Stor bolle verkstedserie 12

11

Stor bolle verkstedserie 13

12

Stor bolle verkstedserie 14

13

Stor bolle verkstedserie 15

14

Stor bolle verkstedserie 16

15

Stor bolle verkstedserie 17b

16

Stor bolle verkstedserie 17

17