Verktøy: Favorittene rundt dreiebenken

Previous

Etter som årene går snevrer det seg inn – til noen faste favoritter. Det vil si de du ikke vil klare deg uten, som du griper til i tur og orden.

Dette handler ikke om drieiejerna. De ganske få – av de mange du har kjøpt – som er i daglig bruk. Det finner hver og en ut av – til sitt bruk.

Her skal det handle om ting og tang som jeg for min del vil framheve som basis hjelpemdideler i min dreiehverdag. Foreløpig et lite knippe. Siden oppdateres.